Privatlivs- og cookiepolitik

Det er meget vigtigt for os, at du kan bevare dit privatliv. I alle vores processer inden for databehandling (fx indsamling, behandling og videregivelse) opererer vi i henhold til lovbestemmelserne i den europæiske og den danske databeskyttelseslovgivning.

Denne privatlivspolitik giver dig et overblik over, hvilke af dine data der anmodes om på vores hjemmesider, på hvilken måde disse data bruges og videregives, på hvilken måde du kan få information om de data, du har videregivet til os, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi gør os for at beskytte dine data.

1. Hvem er kontaktperson / dataansvarlig?

Den dataansvarlige er ansvarlig for samtlige af de databehandlingsprocesser, der sker på vores hjemmesider.

TecTake Danmark Aps
Frederiksborggade 20B, 1. sal
1360 København K

Telefon: +45 32 42 12 82

I overensstemmelse med lovkravene har vi udvalgt os en dataansvarlig. Du kan kontakte denne på datenschutz@tectake.de.

[Tilbage til toppen]

2. Hvilke data har vi brug for fra dig til brug af vores hjemmesider? Hvilke data indsamles og gemmes ved brug af vores hjemmesider?

Personlige data er alle informationer, der vedrører en allerede identificeret eller identificerbar fysisk person ("en registreret person"), som fx navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, bankoplysninger samt din IP-adresse.

Vi indsamler og bruger grundlæggende kun vores brugeres personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere en funktionel hjemmeside, indhold og tjenester. Indsamling og brug af personlige data fra vores brugere sker regelmæssigt kun med brugerens samtykke. Der gælder undtagelser i tilfælde, hvor det af egentlige grunde ikke har været muligt at indhente forudgående samtykke, og hvor databehandlingen som følge af lovgivningen er tilladt.

Brugsdata

Når du bruger vores hjemmesider bliver dine data logget, mens selve lagringen udelukkende tjener interne systemrelaterede og statistiske formål, såkaldte brugsdata:

1. Oplysninger om typen af browser og den anvendte version
2. Hvilken opløsning hjemmesiden åbnes med
3. Brugerens styresystem samt yderligere data om den enhed, som anvendes
4. Brugerens IP-adresse
5. Varighed af adgang
6. Internetsider, hvorfra brugerens system kommer ind på vores hjemmeside
7. Internetsider, der åbnes af brugeren på vores hjemmeside

Disse data gemmes også i vores systems logfiler. Dataene gemmes ikke sammen med andre personlige data fra brugeren.

Retsgrundlaget for midlertidig opbevaring af data og logfiler er art. 6 stk.1 lit. f GDPR. Den midlertidige opbevaring af IP-adressen i systemet er nødvendig for at gøre det muligt at levere hjemmesiden til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse gemmes i den tid, besøget tager.

Opbevaringen i logfiler sker for at sikre hjemmesidens funktionalitet. Hertil hjælper disse data med at optimere hjemmesiden og sikre sikkerheden i vores informationstekniske systemer. I denne sammenhæng bruges dataene ikke til analyse i forbindelse med markedsføringsformål. Til dette formål ligger vores legitime interesse i behandlingen af data i henhold til § 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Vi sletter dataene, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med at indsamle dem. I de tilfælde, hvor der skal registreres data for at kunne levere hjemmesiden, er dette tilfældet, når det pågældende besøg er slut. Når dataene gemmes i logfiler, vil de blive slettet senest syv dage efter. Yderligere opbevaring er mulig. I dette tilfælde bliver brugernes IP-adresser gemt eller fremmedgjort, så den tilgængelige klient ikke længere kan findes.

Registreringen af data til at levere hjemmesiden og opbevaringen af data i logfiler er tvingende nødvendigt for hjemmesidens drift. Det er ikke muligt for brugeren at gøre indsigelse imod dette.

Registrering

På vores hjemmeside giver vi brugerne mulighed for at registrere sig ved at angive personlige data. Dataene tastes ind i en indtastningsmaske og overbringes til os og gemmes hos os. Følgende data behandles i registreringsprocessen:

- Navn
- Firma
- Mailadresse
- Adresse
- Telefonnummer
- Fødselsdato (Angivelse kun nødvendig ved køb over tjenesteudbyderen Klarna)

På tidspunktet for registreringen gemmes dato og tidspunkt for registreringen også.

Når du har sat kryds i indtastningsmasken ved registreringen, bekræfter du, at du har læst vores privatlivspolitik og har afsluttet registreringsprocessen ved at trykke på "send" i indtastningsmasken og giver således samtykke til, at dine data må anvendes til følgende formål:

- Behandle ordrer
- Sende nyhedsbrev
- Organisere hjemmeside

Retsgrundlaget for behandling af data ligger i brugerens samtykke i henhold til § 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Hvis registreringen tjener opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren er part i, eller tjener gennemførelsen af prækontraktlige foranstaltninger, så gælder et yderligere retsgrundlag for behandling af dataene i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b GDPR.

Vi sletter dataene, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med at indsamle dem. Dette er tilfældet for de data, der er indsamlet under registreringsprocessen, hvis du har tilbagekaldt brugen af dine data over for os. Her skal du henvende dig til vores kundeservice: mail@tectake.dk.

Dette er tilfældet for de data, der er indsamlet under registreringsprocessen for at opfylde en kontrakt eller til at gennemføre prækontraktlige foranstaltninger, hvis dataene ikke længere er nødvendige for at gennemføre kontrakten. Efter indgåelse af kontrakten kan det også være en nødvendighed at gemme de kontraherende parters persondata for at kunne efterkomme kontraktlige eller juridiske forpligtelser.

Hvis dataene er nødvendige for at kunne opfylde kontrakten eller gennemføre prækontraktlige foranstaltninger, vil det kun være muligt at slette datene før tid, hvis der ikke står nogen kontraktlige eller juridiske forpligtelser i vejen for at kunne slette dataene.

Kontaktformular

På vores hjemmeside har vi en kontaktformular klar til dig, som du nemt og bekvemt kan bruge til at komme i kontakt med os elektronisk og på den måde kan sende din anmodning til os. Vi indsamler kun dit navn og din mailadresse over kontaktformularen. Det er frivilligt, om du vil angive dit telefonnummer.

Alternativt kan du også komme i kontakt med os ved at skrive til vores mailadresse. I dette tilfælde vil de persondata fra brugeren gemmes, som fremsendes over mailen.

Vi bruger kun dine data til at behandle din anmodning og kan med dette formål komme i kontakt med dig via de angivne kontaktoplysninger. Vi bruger ikke disse data til reklameformål, og de videregives ikke til tredjepart.

Retsgrundlaget for behandling af de data, der sendes over kontaktformularen eller over mail er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hvis registreringen tjener det formål at indgå en kontrakt, så gælder et yderligere retsgrundlag for behandling af dataene i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b GDPR.

Vi behandler kun disse persondata fra indtastningsmasken for at kunne bearbejde kontaktanmodningen. Hvis man tager kontakt til os over mail, indbefatter dette også den krævede legitime interesse i behandlingen af dataene.

Vi sletter dataene, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med at indsamle dem. Dette er tilfældet for de persondata fra indtastningsmasken i kontaktformularen og for dem, der er blevet sendt over mail, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det kan udledes af omstændighederne, at de relevante fakta er blevet endeligt afklaret.

Hvis brugeren tager kontakt til os over kontaktformularen eller mail, kan brugeren til enhver tid modsige sig, at vi gemmer pågældendes persondata. I sådan et tilfælde kan samtalen ikke fortsættes. Hvis du vil modsige dig, at vi bruger dine data, skal du henvende dig til vores kundeservice: mail@tectake.dk.

Alle de persondata, der er blevet gemt i løbet af den periode, der er blevet taget kontakt til os, vil i dette tilfælde blive slettet.

[Tilbage til toppen]

3. Hvordan bruges mine data og i givet fald videregives til tredjepart, og med hvilket formål sker det?

De persondata, som du har stillet til rådighed, bruger vi til at besvare dine forespørgsler, til at afvikle din bestilling i vores onlineshop samt med henblik på teknisk organisering af vores hjemmesider. Til verifikation af din betalingsevne bruger vi kun dine data, hvis du foretager en forskudsbetaling i din ordre, f.eks. når du bestiller på regning.

Videregivelse, salg eller anden overførsel af dine persondata til tredjepart sker kun, hvis videregivelsen er nødvendig for at kunne gennemføre kontrakten eller til fakturering eller til opkrævning af gebyrer (fx forsendelsesfirmaer og betalingstjenesteudbydere), eller hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til det. Desuden er vi berettiget til at videregive personlige data, hvis der er tale om inkasso.

Retsgrundlaget for at kunne overføre data til tredjepart med henblik på at afvikle en kontrakt eller med henblik på afregning er art. 6 stk. 1 lit. b GDPR og til videregivelse i juridisk påkrævede sager er det art. 6 stk. 1 lit. c GDPR.

Klarna - køb på regning

I samarbejde med Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende kaldet „Klarna“), tilbyder vi dig at købe på regning og med afdragsordning som betalingsmulighed i vores onlineshop. Her bliver de persondata, du har angivet ved bestillingen, videregivet via et interface til Klarna med det formål at gennemføre betalingen. Klarna kontrollerer og vurderer dine dataangivelser og opretholder en dataudveksling med andre virksomheder og kreditbureauer, hvis der er en legitim interesse. Dine angivelser af persondata bliver behandlet i overensstemmelse med den gældende persondatabeskyttelsesforordning og svarende til angivelserne i Klarnas privatlivspolitik.

Hvis du beslutter dig for at bruge Klarnas betalingsservices, beder vi dig om samtykke til, at vi må sende de nødvendige data til Klarna for at kunne gennemføre betalingen og verificere din identitet og din betalingsevne. I Danmark kan der bruges de kreditbureauer, som nævnes i Klarnas privatlivspolitik, til at verificere identiteten og betalingsevnen.

Klarna gemmer dine data så længe, der er brug for dem til at opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig, eller hvis det er en forpligtelse på grund af lovpligtige krav om opbevaring. I de tilfælde, hvor Klarna er forpligtet til at opbevare dine data efter den indgåede kontrakt er opfyldt, fx på grund af hvidvaskning af penge eller bogføringslovgivningen, opbevarer Klarna kun dine data så lang tid, det er påkrævet eller foreskrives lovgivningsmæssigt til det på pågældende formål.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse over for Klarna mod denne brug af dine personlige data.

Betalingsafvikling via Stripe

Hvis du beslutter dig for at betale med kreditkort, sker afviklingen af betalingen via betalingsudbyderen Stripe Payments Europe, Limited (SPEL), 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, D02 H210, Dublin, Ireland. De oplysninger, der er blevet meddelt som et led i bestillingsprocessen samt oplysningerne om din bestilling, bliver givet videre til dem. Videregivelsen af brugeroplysningerne sker udelukkende med henblik på at afvikle betalingen med betalingsudbyderen Stripe.

[Tilbage til toppen]

4. Henvisninger til eksterne tjenester på de sociale medier

På vores hjemmesider linker vi til følgende sociale medier: Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, YouTube og Twitter. Dette sker over et tilsvarende symbol på vores hjemmesider, der er kendetegnet ved at være det samme logo, som det tilsvarende sociale medie har, og som linker videre til den pågældende side for det enkeltstående sociale medie. Social plugins (som fx "synes godt om"-knappen) er ikke med her.

Der sendes ikke nogen oplysninger om dig til disse tjenester over vores links til de sociale medietjenester. Det drejer sig om normale hyperlinks, hvor der ikke sker nogen regelmæssig dataoverførsel over. Når du klikker på linket, bliver du ledt direkte videre til vores firmaside på det pågældende sociale medie. Der sker kun en dataoverførsel, hvis du er logget ind på din egen brugerkonto på det tilsvarende sociale medie. Du kan derefter linke eller dele indhold fra vores hjemmesider direkte med det sociale medie eller henholdsvis se videoer på vores YouTube-kanal, hvis det drejer sig om YouTube. Det pågældende sociale medie vil på den måde under visse omstændigheder finde ud af, hvilket indhold du har kigget på på vores hjemmesider.

De ansvarlige for de sociale medier, som vi linker til, er udelukkende:

 • for Facebook og mediets websted: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • for Instagram og mediets websted: Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
 • for Pinterest og mediets websted: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 • for Google+ og mediets websted: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-tain View, CA 94043, USA;
 • for YouTube og mediets websted: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;
 • for Twitter og mediets websted: Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francis-co, CA 94103, USA;
 • for WhatsApp Sharing Button: WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Yderligere informationer om formål og omfang af dataindsamlingen og om den videre behandling og brug af dine data over de sociale medier kan du læse om i de forskellige sociale platformes privatlivspolitik. Disse er tilgængelige på internettet:

Under de nævnte links kan du bl.a. også finde informationer om indstillingsmulighederne for at beskytte din privatsfære og om dine yderligere rettigheder i forhold til indsamling, behandling og brug af dine data igennem det pågældende sociale medie.

Du er selv ansvarlig for dataoverførslen til de førnævnte sociale netværk, da du ved at logge ind på din konto på det pågældende sociale netværk og ved at følge de pågældende link selv bliver aktiv og dermed iværksætter den databehandling, der sker senere over det pågældende sociale netværk.

[Tilbage til toppen]

5. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet for at beskytte dine data?

Vi har truffet mange forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige oplysninger i et passende omfang og på en adækvat måde.

Vores databaser beskyttes igennem fysiske og tekniske tiltag samt procesmål, der begrænser adgangen til informationerne til særligt autoriserede personer i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik. Vores informationssystem befinder sig bag en decideret hardware firewall for at forhindre, at andre netværk med forbindelse til internettet har adgang til det. Kun ansatte, der har brug for informationerne for at opfylde en særlig opgave, får adgang til de personlige informationer. Vores medarbejdere er blevet uddannet i både sikkerhed og praksis inden for privatlivspolitik.

Når der indsamles og overføres data over vores internetsider bruger vi den standardiserede SSL-krypteringsteknik. Personlige oplysninger overføres inden for rammerne af ordreprocessen over en SSL-kryptering, som kan kendes på hængelåssymbolet oppe i browseren og i adresselinjen i tilføjelsen "https://".

Du bør aldrig videregive det password, du bruger for at få adgang til vores hjemmesider, til en tredjepart, og du bør ændre dette password regelmæssigt. Herudover bør du ikke vælge det samme password til at få adgang til vores hjemmesider, som du også bruger på andre internetsider, der er beskyttet af et password (mail, netbank etc.). Når du har forladt vores sider, bør du trykke på "log ud" og lukke din browser for at undgå, at ikke-autoriserede brugere får adgang til din brugerkonto.

Hvis kommunikationen foregår over mail, kan vi ikke garantere 100 % datasikkerhed.

[Tilbage til toppen]

6. E-mailmarketing (f.eks. nyhedsbreve)

For at sende e-mails til vores kunder, bruger vi tjenesten campaign.plus af tjenesteudbyderen Campaign.Plus GmbH, Christan-Pleß-Str. 11-13, 63069 Offenbach am Main, Tyskland. Oplysningerne nedenfor behandles af Campaign.Plus GmbH på vores vegne og gemmes til dette formål af Campaign.Plus GmbH i Tyskland. Campaign.Plus GmbH bruger dine data udelukkende til at sende og evaluere e-mails til markedsføringsformål. Tjenesteyderens privatlivspolitik findes på https://www.campaign.plus/datenschutzerklaerung/. Følgende data fra hver indgangsmaske bruges til e-mailoverførsel til markedsføringsformål:

- Navn
- E-mailadresse

Til behandling af dataene kræves dit samtykke fra Campaign.Plus GmbH i forbindelse med registreringen og her henvises til denne privatpolitik. Registrering af e-mailmarketing giver et retsgrundlag for behandling af data gennem Campaign.Plus GmbH i henhold til artikel 6. 1 litra a sammenholdt med artikel 7 GDPR. Dataene køres så snart formålet er opfyldt, og behandlingen ikke længere er nødvendig. Den registrerede e-mailadresse gemmes, så længe den er registreret til e-mailmarketing.

Fortrydelsesret

Den registrerede kan til enhver tid opsige sit abbonnement og stoppe modtagelsen af e-mailmarketing. Til dette formål indeholder hver e-mail et link til afmelding af abonnementet. Alternativt kan en e-mail sendes til news@tectake.dk.

Sporing af e-mailmarketing

E-mails sendt af Campaign.Plus GmbH på vores vegne indeholder en sporingspixel (jf. 7), der sender information til Campaign.Plus GmbH, så snart du åbner e-mailen. Derefter downloader vi disse oplysninger fra Campaign.Plus GmbHs servere for at udføre statistiske evalueringer og måle, hvor succesfulde en e-mailkampagne har været. Til dette formål indsamler vi følgende data:

- Din IP-adresse
- Oplysninger om den browser, der bruges
- Oplysninger om det system, der anvendes
- Tidspunktet for besøget

Ved hjælp af disse data kan vi afgøre, om e-mail åbnes, hvornår den åbnes, og på hvilke links modtageren klikker. Det er muligt at identificere den enkelte modtager. Disse oplysninger bruges imidlertid ikke af enten os eller Campaign.Plus GmbH som tjenesteudbyder til at spore eller overvåge individuelle personer. Evalueringen bruges kun inden for lovens rammer til at tilpasse indholdet af e-mailen i overensstemmelse med abonnentens ønsker og interesser og dets aflæsninger. Dit samtykke udgør retsgrundlaget for behandling af personoplysninger af tjenesteudbyderen Campaign.Plus GmbH med henblik på analyse som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a sammenholdt med artikel 7 GDPR. Brugen af sporingssoftware til at måle intensiteten af brugen af vores e-mails udføres foruden de ovennævnte formål også for at forbedre kvaliteten af vores markedsføring og dens indhold. Samtidig lærer vi ved at spore, hvordan e-mailmarketing bruges til konstant at optimere vores tjenester.

Fortrydelsesret

Ved at udøve din fortrydelsesret angående modtagelse af e-mails med reklameformål (via link, se ovenfor), kan du samtidig ophæve dit samtykke til at behandle dine data til sporingsformål.

[Tilbage til toppen]

7. Når du anvender vores hjemmeside, gemmes der cookies og tracking pixels på din enhed. Hvad betyder det?

Vi anvender såkaldte cookies på vores hjemmesider. Cookies er små mængder data i form af tekstfiler, som webserveren sender til din browser. De gemmes udelukkende på din harddisk. Cookies kan altid kun læses af den server, der forinden har gemt dem, og den modtager informationer om, hvad du har kigget på hvornår på vores hjemmeside. Cookies i sig selv identificerer kun din computers IP-adresse og gemmer ikke personlige oplysninger, som fx dit navn. De data, der gemmes i cookies, er ikke forbundet med dine personlige data (navn, adresse osv.).

Vi bruger cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Enkelte elementer på vores hjemmeside kræver, at den åbnede browser kan identificeres selv efter et sideskift. Følgende data gemmes og overføres her i cookies:

1. Sprogindstillinger
2. Varer i varekurven
3. Log-in-oplysninger
4. Brugerens session-ID
5. Sidst sete kategorier og produkter
6. Ønskeliste
7. Sammenlignede produkter

På vores hjemmesider bruger vi derudover også cookies, der gør det muligt at analysere brugernes surfing-adfærd.

På denne måde kan fx følgende data overføres:

1. IP-adresse
2. Indtastede søgeord
3. Brug af hjemmesidefunktioner

De brugerdata, der indsamles på denne måde, pseudonymiseres ved hjælp af tekniske forholdsregler. På den måde er det ikke længere muligt at finde data på brugeren. Disse data gemmes ikke sammen med brugerens øvrige personlige data.

Du kan selv bestemme, om du vil tillade brugen af cookies. For det første har du ved at ændre dine browser-indstillinger (finder du for det meste under "option" eller "indstillinger" i browserens menuer) valget om at acceptere alle cookies, at blive informeret, når der bliver gemt en cookie eller at afvise alle cookies.

Retsgrundlaget for behandling af personlige data ved brug af teknisk nødvendige cookies er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Formålet med at bruge de teknisk nødvendige cookies er at gøre brugen af hjemmesider mere enkel for brugerne. Enkelte af vores hjemmesides funktioner kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Det er nødvendigt for disse, at browseren også kan identificeres efter et sideskift.

De brugerdata, der indsamles ved hjælp af teknisk nødvendige cookies, bliver ikke brugt til at lave brugerprofiler.

Brugen af analyse-cookies sker med henblik på at forbedre kvaliteten og indholdet på vores hjemmeside. Ved hjælp af analyse-cookies finder vi ud af, hvordan hjemmesiden bruges og kan på den måde konstant optimere vores tilbud. Til dette formål ligger vores legitime interesse i behandlingen af personlige data i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Der gemmes cookies på brugerens computer og herfra overføres de til vores side. Derfor har du som bruger også den fulde kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Du kan til enhver tid slette cookies, der allerede er gemt. Det kan også ske automatisk. Hvis cookies er deaktiveret på vores hjemmeside, er det muligvis ikke muligt at bruge alle funktionerne på hjemmesiden til fulde.

Nogle af vores services bruger desuden såkaldte tracking-bugs eller også tracking-pixel. Det drejer sig her for det meste kun om code-snippets, der måler 1x1 pixel, og som er i stand til at identificere og genkende din browsertype ved hjælp af browser-id'et - din browsers individuelle fingeraftryk. På den måde kan tjenesteudbyderen se, hvornår og hvor mange brugere, der har startet pixels, henholdsvis om og hvornår en mail er blevet åbnet, eller hvornår en hjemmeside er blevet besøgt.

For at forhindre web-bugs på vores hjemmesider kan du bruge værktøjer som fx webwasher, bugnosys eller AdBlock. For at forhindre web-bugs i vores nyhedsbrev skal du helst indstille dit mailprogram til, at der ikke bliver vist nogen HTML i beskederne. Du undgår ligeledes web-bugs, hvis du læser dine mails offline. Uden dit udtrykkelige samtykke vil vi ikke bruge web-bugs til ubemærket at samle personlige data om dig og at overføre sådanne data til tredjepart eller markedsføringsplatforme.

[Tilbage til toppen]

8. Brug af tjenester til markedsførings- og analyseformål

Vi bruger analyse- og markedsføringssoftware på vores hjemmesider. Til den statistiske og analytiske evaluering af bestemte data bruger vi følgende analyseværktøjer:

- Google Analytics
- HotJar
- Bing-annoncer

Her bliver de indsamlede data registreret med et pseudonym ved hjælp af de pågældende services og bliver udelukkende brugt til statistisk analyse. De data, der registreres via analyse-softwaren bliver ikke samlet og bundet sammen for at lave brugerprofiler ud af dem. Retsgrundlaget for at bruge de services, der beskrives i det følgende, er artikel 6 stk. 1 lit. f GDPR. Vi har en legitim interesse i at registrere og analysere de statistiske data, da de er nødvendige for at bevare tilgængeligheden af og konstant optimere de services og tilbud, vi har på vores hjemmeside til vores kunder. I de enkelte afsnit for hver af de pågældende services kan du i denne privatlivspolitik finde frem til, hvordan du kan gøre indsigelse imod analysen af dine data.

a) Vi bruger Google Analytics. Hvad betyder det for dine data?

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics på vores hjemmeside, en reklameanalyseservice under Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer og som via dig gør det muligt at lave en analyse af brugen af hjemmesiden (jf. 7). Informationerne om din brug af hjemmesiden, der genereres ved hjælp af en cookie, overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor de også gemmes. I tilfælde af at IP-anonymisering aktiveres på denne hjemmeside bliver din IP-adresse forkortet af Google, dog inden for EUs medlemsstater eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse bliver kun i undtagelsestilfælde overført til en af Googles servere i USA, hvor den forkortes. Google vil bruge disse informationer på vegne af denne hjemmesides indehaver for at analysere din brug af hjemmesiden, for at sammensætte rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for over for hjemmesideindehaveren at skaffe yderligere services, der er forbundet med brugen af hjemmesiden og brugen af internettet. Den IP-adresse der inden for rammerne af Google Analytics overføres fra din browser bliver ikke forbundet med andre data fra Google. Ved hjælp af en tilsvarende indstilling af din browser-software kan du forhindre, at cookies bliver gemt; vi henviser dog til, at du i tilfælde af det i givet fald ikke kan bruge alle hjemmesidens funktioner til fulde.

Retten til at gøre indsigelse

Herudover kan du forhindre Googles indsamling af de data, der genereres af cookies, og som er relateret til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er til rådighed under følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Google Analytics indsamling kan du som et alternativ til installeringen af browser-pluginet, først og fremmest i mobile enheders internetbrowsere, forhindre ved at klikke på følgende link:

Deaktiver Google Analytics

På den måde gemmes der en såkaldt opt-out-cookie på din enhed, der i fremtiden forhindrer Google Analytics i at indsamle data, når du besøger denne hjemmeside.

Vær opmærksom på, at hvis du skulle vælge at slette cookies i dine browserindstillinger, så kan det medføre, at opt-out-cookien fra Google Analytics også bliver slettet og i givet fald skal aktiveres på ny af dig.

Yderligere informationer om Google Analytics funktionsmåde og de brugerbetingelser og privatlivspolitik, der er relevant for denne service kan du finde på https://www.google.com/analytics/terms/dk.html eller under https://policies.google.com/privacy?hl=dk&gl=dk. Vi vil desuden gerne henvise dig til, at der bruges Google Analytics med udvidelsen anonymizeIP på vores hjemmesider, og IP-adresser derfor kun behandles yderligere i forkortet udgave for at udelukke personlige referencer.

b) Vi bruger Hotjar. Hvad betyder det for dig?

Vores hjemmeside anvender Hotjar. Hotjar er navnet på et analyse-software fra Hotjar Ltd. Du kan komme ind på hjemmesiden via http://www.hotjar.com. Adressen på firmaets hovedkvarter er: 3 Lyons Range- 20 Bisazza Street- Sliema SLM 1640 in Malta. Softwaren gør det muligt at analysere vores besøgendes brugeradfærd, idet ting som kliks, bevægelser med musen og lignende på vores hjemmeside måles og analyseres. Derved bliver de informationer, som en tracking-code eller cookies indsamler, overført til Hotjar-serveren. Ved disse oplysninger drejer det sig frem for alt om enhedsrelaterede data som din enheds IP-adresse og din mailadresse med dit for- og efternavn, hvis du har stillet disse informationer til rådighed for os. Også størrelsen på din enheds skærm, enhedstype og browserinformationer som type og version, din geografiske placering og dit foretrukne sprog på de viste hjemmesider bliver indsamlet. Brugerinteraktion indsamles også, fx hændelser med musen (bevægelse, placering, og kliks). Typiske logfil-data som domæne, besøgte sider samt dato og tidspunkt for besøget bliver ligeledes opsamlet over Hotjar. Den registrerede IP-adresse anonymiseres automatisk af Hotjar og gemmes udelukkende i denne anonymiserede form. Derudover får hjemmesidens besøgende tildelt et „unique user identifier (UUID)". På den måde kan Hotjar registrere tilbagevendende brugere af vores hjemmesider uden at skulle lave en forbindelse til personlige data til det (som fx IP-adresse). Softwaren bruger disse data til analyse og gør under visse omstændigheder brug af yderligere services fra en tredjepart som Google Analytics. Disse tjenesteudbydere kan behandle og gemme tilsvarende brugerdata. Når du bruger denne hjemmeside, bifalder du brugen af Hotjar. Via linket https://www.hotjar.com/opt-out kan du forhindre Hotjars registrering og brug af dine data. Vær også opmærksom på de separate privatlivspolitikker fra andre tjenesteudbydere, som Google Analytics, i denne privatlivspolitik.

Vi vil lejlighedsvis ved hjælp af Hotjar bede dig om anonymt at give informationer som et led i en undersøgelse. Vi har brug for disse oplysninger for at kunne gøre tilbuddet mere interessant for dig og for altid at kunne holde vores oplysninger opdateret. Disse undersøgelser er selvfølgelig frivillige, og dine angivelser indsamles anonymt og behandles fortroligt. Det er udelukket at kunne identificere brugere derigennem.

c) Vi bruger såkaldte henholdsvis retargeting- eller remarketing-teknologier på vores hjemmesider. Hvad betyder det?

Vi bruger såkaldte henholdsvis retargeting- eller remarketing-teknologier på vores hjemmesider. Det drejer sig her om en sporingsmetode inden for online marketing, hvor brugere af en hjemmeside bliver markeret og efterfølgende igen bliver adresseret på andre hjemmesider med målrettede annoncer. Vi bruger denne nye teknologi for at skabe et mere attraktivt tilbud og at informere dig om aktuelle tilbud og få disse tilbud frem i hukommelsen, som du allerede har kigget på i vores onlineshop. Der bruges følgende henholdsvis retargeting- eller remarkering-teknologier:

- Google DoubleClick remarketing-pixel
- Google AdWords-remarketing
- Criteo
- Facebook-remarketing
- Google AdWords conversion-tracking
- OptinMonster

Teknisk set bliver der gemt en ekstra cookie på din computer alt efter retargeting-tjeneste, eller der bliver brugt cookies, der allerede er gemt i din browser (jf. 7), der som regel identificerer henholdsvis dig, din computer eller din browser anonymt som internetbruger over det såkaldte cookie-id eller fører protokol over din surfing-adfærd, især hvilke sider du er gået ind på hos os. Denne cookie kan så læses og analyseres af de targeting-udbydere, som vi samarbejder med (se nedenfor). Dette medfører, at du også på andre hjemmesider får vist reklame for vores produkter eller anbefalinger af sammenlignelige produkter fra tredjepart, fx som personlige bannerannoncer.

I tjenesterne DoubleClick remarketing-pixel og Facebook-remarketing opfylder web-bugs en funktion, der ligner den fra cookies (jf. 7). Web-bugs sender din IP-adresse, internetadressen (URL), tidspunktet for hvornår der blev kigget på web-bug'en, din browsertype samt tidligere gemte cookie-oplysninger videre til en webserver.

De data, der er blevet indsamlet over cookies om din surfing-adfærd, kan ikke bruges til at identificere dig personligt som bruger af vores hjemmesider. Vi bruger kun dataene til at forbedre vores tilbud og til at analyse brugeradfærden på vores hjemmesider (fx reaktioner på reklameaktioner); anden brug eller videregivelse til tredjepart sker ikke. Disse data er anonyme og er ikke forbundet med personlige data på din computer eller med en database.

Samtlige af de tjenester, der er angivet i det følgende, bliver brugt til reklame- og markedsføringsformål med en målsætning om at gøre vores tilbud mere attraktivt og at give dig en god shoppingoplevelse. Som det er beskrevet ved de enkelte tjenester tager vi din ret til databeskyttelse alvorligt, idet du kan fravælge samtlige tjenester, og idet vi informerer dig om privatlivspolitikken på forhånd. Retsgrundlaget for de førnævnte databehandlingsprocesser er artikel 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Google DoubleClick remarketing-pixel og Google AdWords-remarketing eller „Lignende målgrupper"

Vi bruger DoubleClick remarketing-pixel og Google AdWords-remarketing eller „Lignende målgrupper" på vores hjemmeside, begge dele er tjenester under Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ved hjælp af disse tjenester kan vi give dig reklamemeddelelser i forbindelse med vores onlineshop, fx vise interessante produkttilbud på andre udbyderes hjemmesider, der også bruger de her tjenester fra Google ("Partnere" i Google Display Network"). Derudover kan vi ved hjælp af Google AdWords-remarketing give dig en meddelelse på andre udbyderes hjemmesider, der er med i Google Display Network, og minde dig om at afslutte din ordre, hvis du for nylig har afbrudt en ordre i vores onlineshop. Dette sker ved brug af cookie-teknologi (jf. 7).

Google gemmer hertil en lille fil med en sekvens af tal (såkaldt cookie-id) i din browser for at huske dig som besøgende på vores hjemmeside og registrere yderligere anonyme data om brugen af vores hjemmesider. Vi gemmer cookie-id'et, hvilket kun tjener til at kunne identificere din browser tydeligt og ikke til at kunne identificere din person. Dine personlige data bliver hverken registreret eller gemt over disse services.

Google-remarketing bruger vi også på tværs af enheder. Det betyder, at hvis du fx starter din shopping i vores onlineshop på din smartphone og afslutter den på din bærbare, så kan vi med de førnævnte personaliserede reklamebudskaber også nå dig på den anden enhed, du bruger. Dette sker dog kun, hvis du har givet Google samtykke til, at din web- og appbrowsingshistorik fra Google må forbindes med din Google-konto og informationer fra din Google-konto bruges til at tilpasse de annoncer til dig personligt, som du ser på internettet. Google bruger i dette tilfælde dataene fra de registrerede brugere sammen med data fra Google Analytics for at lave og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder. Google Analytics sporer Google-godkendte id'er på disse brugere for at understøtte denne funktion. Disse data fra Google forbindes midlertidigt med vores Google Analytics-data for at danne vores målgruppe.

Kontrollér venligst privatlivsindstillingerne for din Google-konto for at forhindre, at Google forbinder din web- og appbrowsingshistorik med din Google-konto.

For at kunne minde dig om din afbrudte bestilling i vores onlineshop via en meddelelse bliver der ikke overført nogen personlige data til Google, men derimod udelukkende den kendsgerning, at du via det registrerede cookie-id har villet foretage en bestilling hos os i onlineshoppen, men har afbrudt bestillingen, og endelig overføres den samlede pris for den tilsigtede bestilling også ("overdragelse af varekurv").

Yderligere informationer om Googles remarketing-tjenester, om detaljerne i databehandlingen via disse tjenester og Googles tilsvarende privatlivspolitik kan du finde her: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Googles brug af cookies kan du deaktivere permanent ved at downloade og installere det disponible browser-plugin på følgende link (https://www.google.com/settings/ads/plugin) eller du kan klikke på det tilsvarende indsigelses-link i den grå fremhævede box længere nede i dette afsnit og i så fald følge de nærmere anvisninger, der kommer frem. Ved hjælp af Googles annonceindstillinger kan du selv bestemme, hvilke annoncer du ser og deaktivere interessebaserede annoncer.

Criteo

Derudover integrerer vi Criteo-services ("Criteo"), en tjeneste under Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Frankreich (http://www.criteo.com/de). Det drejer sig her også om en retargering-tjeneste som beskrevet generelt ovenfor,der samler mange flere tredjeparter i et netværk for at kunne levere den størst mulige bredde i brugerrelaterede reklameannoncer og øvrige reklamemidler.

Når du besøger vores hjemmesider, gemmer Criteo en anonym browser-cookie ("tagging") i din browser. Som "tagget" bruger modtager du så et anonymt kendetegn, men der bliver i følge Criteo ikke registreret nogen personlige data. Denne browser-cookie følger udelukkende de produkter, som du kigger på på vores hjemmesider, eller de hjemmesider, som du har besøgt. Over browser-cookien er det muligt at genkende dig, når du besøger andre hjemmesider, hvis indehavere også bruger Criteo, og på disse sider vise dig målrettede og interesserelaterede reklameannoncer fra os.

Yderligere informationer om Criteo, om detaljerne i databehandlingen over denne tjeneste og Criteos tilsvarende privatlivspolitik kan du finde her: http://www.criteo.com/privacy/.

For at deaktivere brugen af Criteo i din browser skal du klikke på det tilsvarende link i kassen længere nede i dette afsnit, der er fremhævet med grå.

Facebook-remarketing

Til formål inden for henholdsvis retargeting og remarketing bruger vi også "Custom Audiences" på vores hjemmesider, en tjeneste under Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Ved hjælp af denne tjeneste kan vi kommunikere målrettet med dig med reklame, idet der sættes såkaldte Facebook-adds ind til besøgende på vores hjemmesider, når du besøger det sociale netværk Facebook.

Hertil har vi også implementeret såkaldt remarketing-pixel fra Facebook på vores hjemmesider. Når du besøger vores hjemmesider, oprettes der en direkte forbindelse til Facobooks servere via Pixel. Facebook er i stand til at identificere dig ved hjælp af browser-id'et, da dette forbindes med andre gemte data på Facebook, der er blevet gemt om din brugerkonto. Facebook leverer så individualiserede annoncer fra os på din tidslinje eller andre steder på din Facebook-profil, der er tilpasset dine behov.

Vi er ikke selv i stand til at identificere dig personligt over Facebook-Pixel, da der på nær dit browser-id ikke bliver gemt yderligere personlige data over Facebooks remarketing-pixel hos os.

Yderligere informationer om Custom Audiences fra Facebook, om enkelthederne i databehandlingen over denne tjeneste og Facebooks privatlivspolitik kan du finde her: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan deaktivere brugen af Facebook Remarketing ved at klikke på dette link og derved installere en opt-out cookie, som forhindrer yderligere dataindsamling via Facebook Remarketing på vores sider.

Retten til at gøre indsigelse

Hvis du ikke vil have vist genereret reklame fra den pågældende targeting-tjeneste, kan du gøre indsigelse imod brugen af retargeting-teknologi på vores hjemmesider ved at slette dine oplysninger ved den pågældende targeting-tjeneste. De tilsvarende links til hjemmesider for de targeting-tjenester, der samarbejder med os, finder du her:

Detaljerne omkring databehandling over den pågældende targeting-tjeneste kan du læse om i tjenestens privatlivspolitik, som vi på forhånd har linket til for dig. Ved at klikke på linket modtager du oplysninger om, hvordan du kan gøre indsigelse imod brugen af targeting-tjenester på din computer.

Google AdWords conversion-tracking

Vi bruger desuden funktionen Google Adwords conversion-tracking på vores hjemmeside, en service under Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Når du klikker på en AdWords-annonce, der er sat ind af Google, gemmes en såkaldt conversion-tracking-cookie på din computer. Denne cookie er gyldig i 30 dage og indeholder ikke nogen personlige data, hvorfor vi ikke kan identificere dig personligt.

Ved hjælp af conversion-tracking kan vi og Google også se, hvilke AdWords-annoncer, du har klikket på, og om du er blevet ledt ind på vores hjemmesider over annoncen, såfremt du besøger vores hjemmeside og cookiens gyldighed endnu ikke er udløbet. Vi modtager vores egen separate cookie fra Google, som adskiller sig fra de cookies, andre kunder i denne Google-tjeneste bruger, så vi kan gennemføre en måling af rækkevidden for kun vores cookies og ikke over alle Google AdWord-tjenestens kundehjemmesider. Cookien har det formål at lave sin egen conversion-statistik over kunder, der besøger vores hjemmesider via AdWords-annoncer.

For at fravælge at deltage i Google AdWords conversion-tracking skal du deaktivere opbevaring af Google tracking-cookies ved at vælge den relevante indstilling i din browser. På den måde bliver du ikke optaget i vores conversion-tracking-statistik.

Yderligere informationer om Google AdWords conversion-tracking, om detaljerne i databehandlingen over denne tjeneste og Googles tilsvarende privatlivspolitik kan du finde her: https://www.facebook.com/about/privacy/.

OptinMonster

For at vi kan stille yderligere tilbud til rådighed for dig på vores hjemmeside over Overlays bruger vi softwaren Optinmonster fra tjenesteudbyderen Retyp LLC. 3701 Savoy Ln West Palm Beach, FL 33417 Florida, USA. Detaljer om håndtering af dine personlige data over Optinmonster samt dine rettigheder i denne forbindelse kan du læse i Optinmonsters privatlivspolitik.

d) Vi bruger Bing-annoncer. Hvad betyder det for dig?

Denne hjemmeside anvender remarketingteknologien "Bing Ads" fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft gemmer en cookie på din computer ("Conversion-Cookie"), hvis du har nået vores hjemmeside via en Microsoft Bing-annonce. Microsoft- og Bing Ads-kunder, som os, kan genkende, at annoncen er blevet klikket på og omdirigeret til deres websted. På denne måde kan de omdirigere kunder gennem målrettede produktanbefalinger og interessebaseret annoncering på Microsoft og andre "Bing Ads" -sites.

De indsamlede oplysninger kan ved hjælp af Conversion-Cookies også bruges til at generere konverteringsstatistik. Vi lærer det samlede antal brugere, der klikker på en Microsoft Bing-annonce og blev omdirigeret til vores websted. Derudover indsamles yderligere anonyme data (f.eks. antallet af sidevisninger og tiden brugt på webstederne). Vi modtager ikke nogen oplysninger, der personligt identificerer brugere.

Rettigheder

Du kan afvise at modtage interessebaseret annoncering fra Microsoft ved at besøge den relevante opt-out-side af Mircosoft: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Du kan også forhindre indsamling af data fra Bing Ads ved at deaktivere eller begrænse overførslen af cookies i din internetbrowsers indstillinger (se 7.)

Yderligere oplysninger om Microsofts retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger og de cookies, som Microsoft bruger, finder du i Microsoft Privacy Policy: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

[Tilbage til toppen]

9. Vi bruger software til at koble vores databaser sammen. Hvad betyder det for dig?

På vores hjemmeside bruger vi tjenesten Zapier til at overføre data mellem databaser og applikationer: Zapier Inc., 548 Market Str. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, United States. Her stiller Zapier interfaces til rådighed, der gør det muligt at overføre og oversætte databaseinformationer mellem de enkelte systemer.

I denne sammenhæng bliver de data, du har gemt, muligvis også overført til Zapier Inc. Overførslen sker udelukkende for at forvalte og organisere vores databaser og applikationer, og retsgrundlaget for behandling af personlige data ved brug af Zapier er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Yderligere informationer om privatlivspolitik hos Zapier kan du finde på https://zapier.com/privacy/.

[Tilbage til toppen]

10. Push-notifikationer

Hvis du aktiverer push-underretninger for dette websted via "Signalize" -tjenesten, vil en funktion i din internetbrowser eller dit mobile operativsystem blive brugt til at give underretningerne til dig. Kun anonyme eller synonyme data overføres til afsendelse af meddelelser. Afhængig af konfigurationen af hjemmesiden kan dette være:

 • Synonyme bruger-id: en tilfældigt genereret værdi (eksempel: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1), der er gemt i et sporingscookie-id
 • Synonyme digitale fingeraftryk, Synonyme mobile enhedskoder og, hvis relevant, synonyme identifikatorer på tværs af enheder.
 • Disse data behandles kun for at levere de meddelelser, du abonnerer på, og for at foretage meddelelsesrelaterede indstillinger. Vi beder om dit samtykke til at gemme disse data. I dette tilfælde er retsgrundlaget for databehandling artikel 6, stk. 1, lit. GDPR. Du kan når som helst gøre indsigelse mod modtagelsen af meddelelser via indstillingerne i din browser eller mobilenhed. Oplysninger om afmelding af push-underretninger kan findes her. For at være i stand til at designe indholdet af push- meddelelser til dig bruger vi de præferencer, der er indsamlet på baggrund af en Synonyme brugerprofil ved hjælp af sporing af pixels og med samtykke også ved hjælp af cookies og sammenfletter dit underretnings-id med brugerprofilen på hjemmesiden udelukkende med det formål at sende personlige meddelelser. Sporingsteknologien bruges også til den statistiske analyse af meddelelser på vores vegne. På denne måde kan det afgøres, om en meddelelse er leveret, og om der er klikket på den. Denne data behandles og lagres udelukkende i Tyskland på vores vegne af etracker GmbH i Hamborg, der leverer Signalize-tjenesten, og er derfor underlagt strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. I denne henseende er etracker blevet meddelelser kontrolleret uafhængigt, certificeret og har ret til at bære ePrivacyseal databeskyttelsesstemplet.

  Databehandlingen til den statistiske analyse af meddelelserne samt optimeringen af fremtidige meddelelser er baseret på vores legitime interesse i personlig direct mail i overensstemmelse med artikel 6, stk. GDPR. Da privatlivets fred for vores besøgende er meget vigtigt for os, bliver de data, der muligvis muliggør en henvisning til en enkelt person, såsom IP-adresse, login eller enheds-id'er, anonymiseret eller Synonymeret så hurtigt som muligt. En direkte personlig henvisning er udelukket. Data vil ikke blive brugt til andre formål, ikke blive kombineret med andre data og ikke videregivet til tredjeparter. Du kan når som helst gøre indsigelse mod databehandlingen, som er beskrevet ovenfor.  [Tilbage til toppen]

  11. De berørte personers rettigheder

  Hvis der behandles personlige data om dig, er du en berørt fysisk person i GDPR's forstand, og der tilkommer dig følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

  Oplysning, berigtigelse, begrænsning af behandling og sletning

  Du har til hver en tid ret til gratis at få oplysninger om data angående din person, der er gemt hos os, deres oprindelse og modtagere samt formålet med at behandle dem over vores hjemmesider. Herudover har du ret til at få rettet, slettet og begrænset behandlingen af dine personlige data, såfremt de juridiske forudsætninger hertil foreligger.

  Retten til at få overført data

  Du har ret til at modtage de personlige data, der omhandler dig, og som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs format, der kan læses af en maskine. Vi kan efterkomme denne ret ved at stille en csv-eksport til rådighed om de kundedata, vi har behandlet om dig.

  Retten til underretning

  Hvis du har håndhævet din ret til at få rettet, slettet eller begrænset databehandlingen over for den dataansvarlige, er denne forpligtet til at meddele alle modtagere, der har fået fremlagt dine personlige data, denne rettelse eller sletning af dataene eller begrænsning af databehandlingen, medmindre det viser sig at være umuligt eller er forbundet med en uforholdsmæssig indsats.

  Over for den ansvarlige har du ret til at få oplysninger om disse modtagere.

  Retten til at gøre indsigelse

  Du har af årsager, der skyldes din særlige situation, til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personlige data, der sker i henhold til art. 6 stk. 1 lit. e eller lit. f GDPR; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  Den dataansvarlige behandler ikke mere de personlige data, der vedrører dig, medmindre han kan påvise tvingende beskyttelsesværdige grunde til at behandle dine data, der vejer over dine interesser, rettigheder og frihed, eller databehandlingen tjener håndhævelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

  Hvis dine personlige data behandles for at udøve direkte reklame, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at dine personlige data behandles til den slags reklameformål; dette gælder også for profilering, såfremt det står i forbindelse med sådan en form for direkte reklame.

  Hvis du gør indsigelse imod databehandling med henblik på at lave direkte reklame, så vil vi ikke længere behandle de personlige data, der vedrører dig, til dette formål.

  Uanset direktiv 2002/58 / EF har du mulighed for i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der bruger tekniske specifikationer.

  Tilbagekaldelse af samtykke

  Herudover kan du under de angivne kontaktoplysninger til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet til os med virkning for fremtiden.

  Automatiseret beslutning på individuel basis, herunder profilering

  Du har ret til ikke at blive underkastet en beslutning udelukkende baseret på automatisk behandling - herunder profilering -, der har en juridisk virkning på dig eller har tilsvarende væsentlige negative påvirkning på dig. Dette gælder ikke, hvis beslutningen

  (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt imellem dig og den dataansvarlige,
  (2) er tilladt på grund af EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemsstaterne, som den dataansvarlige er underlagt, og at lovgivningen indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og friheder og dine legitime interesser eller
  (3) sker med dit udtrykkelige samtykke.

  Disse afgørelser må dog ikke baseres på særlige kategorier af personlige data i henhold til artikel 9, stk. 1, GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, lit. a eller g gælder og rimelige foranstaltninger er blevet truffet for at beskytte rettigheder og friheder og dine legitime interesser.

  Med hensyn til de i (1) og (3) nævnte tilfælde træffer den dataansvarlige rimelige foranstaltninger for at varetage rettighederne og frihederne samt dine legitime interesser, hvortil som minimum hører retten til at opfylde en persons indgriben fra den dataansvarliges side, til at præsentere sit eget standpunkt og til at anfægte beslutningen.

  Retten til at klage til en tilsynsmyndighed

  Uden at det berører andre administrative midler eller retsmidler har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, du bor i, din arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af de data, der vedrører dig, er i strid med EU's databeskyttelsesforordning.

  Den tilsynsmyndighed, hvor klagen er indgivet, underretter klageren om status på og resultaterne for klagen inklusiv muligheden for et retsmiddel i henhold til art. 78 GDPR.

  [Tilbage til toppen]

  12. Ændring af vores privatlivspolitik

  Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik af en given grund og uden forudgående varsel. Informer dig derfor regelmæssigt her på siden om ændringer i denne privatlivspolitik.

  [Tilbage til toppen]

  13. Information om behandling af personoplysninger

  Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige og virksomhedens tilsynsførende

  Denne privatpolitik gælder for behandling af personoplysninger ved:

  Dataansvarlige: TecTake Danmark Aps (herefter ”TecTake”), Frederiksborggade 20B, 1. sal, 1360 København K, Danmark

  Telefon: +45 32 42 12 82

  E-mail: mail@tectake.dk

  TecTake's Data Supervisor kan kontaktes via mail@tectake.dk.

  Indsamling og registrering af personoplysninger samt typen af og formålet med behandlingen

  Til udførelsen af konkurrencer indsamler vi følgende oplysninger:

  • E-mail
  • Fornavn, efternavn
  • Adresse (kun vinderen af konkurrencen)
  • Brugernavn på Facebook
  • Facebook-id
  • Facebook-profilbillede

  Til udførelsen af konkurrencer indsamler vi følgende oplysninger:

  Data indsamles for at

  • Muliggøre deltagelse i konkurrencen
  • Trække konkurrencens vinder
  • Kontakte deltagerne (f.eks. for at informere vinderen)
  • Til statistisk evaluering af konkurrencen

  Ovennævnte oplysninger registreres på din anmodning og kræves i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1, litra b GDPR til ovennævnte formål for deltagelse i konkurrencer, trække vinderne, tildeling af præmier og korrespondance med deltagerne.

  Derudover offentliggøres vinderens brugernavn på Facebook i kommentarfeltet. Retsgrundlag for at informere vinderen om konkurrencen om overskuddet er artikel 6, stk. 1, s. 1, litra b GDPR. Andre retsgrundlag for offentliggørelsen af brugernavnet på Facebook er artikel 6, stk. 1, s. 1, bogstav f GDPR. Den legitime interesse i publikationen er at dokumentere resultaterne af konkurrencen og informere alle deltagere om, at konkurrencen er afsluttet.

  Ret til indsigelse:

  Du har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod offentliggørelsen af dit brugernavn på Facebook. Du kan bruge ovenstående kontaktoplysninger til dette.

  Personlige oplysninger, vi indsamler, opbevares, så længe der er behov for i de ovennævnte formål, og slettes derefter, hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af kommercielle eller skattemæssige forpligtelser (erhvervsret, strafferet eller skat) pålagt os i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, s. 1, litra c BNPR, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling af artikel 6, stk. 1, s. 1, litra a GDPR.

  Videregivelse til tredjepart

  Dine personlige oplysninger videregives ikke til tredjeparter ud over de formål, der er beskrevet nedenfor.

  For at trække en vinder bruger TecTake udtrækningsværktøjet "Fanpage Karma Glücksfee" af Uphill GmbH, Oranienstr. 188, 10999 Berlin, Tyskland. Til dette formål overføres oplysningerne fra konkurrence-indlægget via Facebook API’en i Fanpage Karma Tool og evalueres derefter ved hjælp af foruddefinerede kriterier. Profilerne af Facebook-brugere, der kan have vundet konkurrencen i henhold til disse kriterier, er herefter vist for TecTake (inklusiv navn, profilbillede og et link til profilen). Derudover slettes duplikatposter (når en bruger afgiver flere kommentarer). Systemet vælger så en tilfældig vinder baseret på en Java-funktion til tilfældige værdier. Denne information er kun tilgængelig for TecTake, når oplysningerne er erhvervet og gemmes ikke af tjenesteudbyderen.

  Retsgrundlaget for anvendelsen af en sådan tjeneste er artikel 6, stk. 1, s. 1, litra b GDPR for at trække vinderen af konkurrencen. Dataene må ikke anvendes af Uphill GmbH til andre formål end de nævnte.

  Den registreredes rettigheder

  Du har ret til

  • i overensstemmelse med artikel 7 3 GDPR, at trække dit samtykke tilbage når som helst. Det betyder, at vi i fremtiden ikke vil kunne fortsætte behandlingen på baggrund af dette samtykke;
  • i henhold til artikel 15 GDPR, at få adgang til dine personlige oplysninger behandlet af os. Du har ret til information om formålet med behandlingen, kategorierne af pågældende personoplysninger, kategorierne af modtagere, som oplysningerne er blevet omtalt eller skal offentliggøres, den forventede periode, hvor personlige oplysninger vil blive gemt, eksistensen af retten til at anmode om rettelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen eller at modsætte sig en sådan behandling, til at indgive en klage, som til deres kilde, hvis personoplysninger ikke er indsamlet af os og eksistensen af automatiserede beslutningstagning, herunder profilering af i det mindste i disse tilfælde bør være meningsfuld information om detaljerne;
  • i henhold til artikel 16 GDPR, uden unødig forsinkelse at modtage urigtige personoplysninger vedrørende dine korrigerede og supplerende ufuldstændige personoplysninger;
  • i henhold til artikel 17 GDPR, at få dine personlige data slettet i det omfang, at behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og informationsfrihed, med henblik på at opfylde en retlig forpligtelse, af hensyn til væsentlige offentlige interesser, eller at etablere, gøre gældende eller forsvare juridiske krav
  • i henhold til artikel 18 GDPR, at personoplysningerne kræver, at behandlingen være begrænset, hvis du bestrider personlige data nøjagtighed, behandlingen er ulovlig, og du er imod, at personoplysninger slettes, og vi ikke længere har brug for de personlige data med henblik på behandlingen, men du har brug for dem til at være i stand til at etablere, motion eller forsvare juridiske påstande, eller hvis du i henhold til artikel 21 GDPR gør indsigelse mod behandlingen
  • i henhold til artikel 20 BNPR, at få personlige oplysninger om dig, og at du har givet os i en struktureret, meget udbredt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre data til en anden registeransvarlig og
  • i henhold til artikel 77 i GDPR, at indsende klager til en tilsynsmyndighed. Dette vil ske til den tilsynsmyndighed, hvor du har din bopæl eller din arbejdsplads eller kontor.

  Ret til indsigelse

  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig med henblik på vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1, litra f GDPR, har du i henhold til artikel 21 GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation. Hvis du rejser indsigelser, behandler vi ikke dine personlige data, medmindre vi kan vise overbevisende legitime grunde til behandling, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller om det er med det formål at bestemme, praktisere eller forsvare juridiske krav.

  Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen, kan du sende en e-mail til mail@tectake.dk

  [Tilbage til toppen]

  14. Information om databeskyttelse ved konkurrencer

  Information om behandling af personoplysninger

  Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige og virksomhedens tilsynsførende

  Denne privatpolitik gælder for behandling af personoplysninger ved:

  Dataansvarlige: TecTake Danmark Aps (herefter ”TecTake”), Frederiksborggade 20B, 1. sal, 1360 København K, Danmark

  Telefon: +45 32 42 12 82
  E-mail: mail@tectake.dk

  TecTake's Data Supervisor kan kontaktes via mail@tectake.dk

  Indsamling og registrering af personoplysninger samt typen af og formålet med behandlingen

  Til udførelsen af konkurrencer indsamler vi følgende oplysninger:

  • E-mail
  • Fornavn, efternavn,
  • Adresse (kun vinderen af konkurrencen)
  • Brugernavn på Facebook,
  • Facebook-id,
  • Facebook-profilbillede

  Data indsamles for at

  • Muliggøre deltagelse i konkurrencen;
  • Trække konkurrencens vinder;
  • Kontakte deltagerne (f.eks. for at informere vinderen);
  • Til statistisk evaluering af konkurrencen.

  Ovennævnte oplysninger registreres på din anmodning og kræves i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1, litra b GDPR til ovennævnte formål for deltagelse i konkurrencer, trække vinderne, tildeling af præmier og korrespondance med deltagerne.

  Derudover offentliggøres vinderens brugernavn på Facebook i kommentarfeltet. Retsgrundlag for at informere vinderen om konkurrencen om overskuddet er artikel 6, stk. 1, s. 1, litra b GDPR. Andre retsgrundlag for offentliggørelsen af brugernavnet på Facebook er artikel 6, stk. 1, s. 1, bogstav f GDPR. Den legitime interesse i publikationen er at dokumentere resultaterne af konkurrencen og informere alle deltagere om, at konkurrencen er afsluttet.

  Ret til indsigelse:

  Du har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod offentliggørelsen af dit brugernavn på Facebook. Du kan bruge ovenstående kontaktoplysninger til dette.

  Personlige oplysninger, vi indsamler, opbevares, så længe der er behov for i de ovennævnte formål, og slettes derefter, hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af kommercielle eller skattemæssige forpligtelser (erhvervsret, strafferet eller skat) pålagt os i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, s. 1, litra c BNPR, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling af artikel 6, stk. 1, s. 1, litra a GDPR.

  Videregivelse til tredjepart

  Dine personlige oplysninger videregives ikke til tredjeparter ud over de formål, der er beskrevet nedenfor.

  For at trække en vinder bruger TecTake udtrækningsværktøjet "Fanpage Karma Glücksfee" af Uphill GmbH, Oranienstr. 188, 10999 Berlin, Tyskland. Til dette formål overføres oplysningerne fra konkurrence-indlægget via Facebook API’en i Fanpage Karma Tool og evalueres derefter ved hjælp af foruddefinerede kriterier. Profilerne af Facebook-brugere, der kan have vundet konkurrencen i henhold til disse kriterier, er herefter vist for TecTake (inklusiv navn, profilbillede og et link til profilen). Derudover slettes duplikatposter (når en bruger afgiver flere kommentarer). Systemet vælger så en tilfældig vinder baseret på en Java-funktion til tilfældige værdier. Denne information er kun tilgængelig for TecTake, når oplysningerne er erhvervet og gemmes ikke af tjenesteudbyderen.

  Retsgrundlaget for anvendelsen af en sådan tjeneste er artikel 6, stk. 1, s. 1, litra b GDPR for at trække vinderen af konkurrencen. Dataene må ikke anvendes af Uphill GmbH til andre formål end de nævnte.

  Den registreredes rettigheder

  Du har ret til

  • i overensstemmelse med artikel 7 3 GDPR, at trække dit samtykke tilbage når som helst. Det betyder, at vi i fremtiden ikke vil kunne fortsætte behandlingen på baggrund af dette samtykke;
  • i henhold til artikel 15 GDPR, at få adgang til dine personlige oplysninger behandlet af os. Du har ret til information om formålet med behandlingen, kategorierne af pågældende personoplysninger, kategorierne af modtagere, som oplysningerne er blevet omtalt eller skal offentliggøres, den forventede periode, hvor personlige oplysninger vil blive gemt, eksistensen af retten til at anmode om rettelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen eller at modsætte sig en sådan behandling, til at indgive en klage, som til deres kilde, hvis personoplysninger ikke er indsamlet af os og eksistensen af automatiserede beslutningstagning, herunder profilering af i det mindste i disse tilfælde bør være meningsfuld information om detaljerne;
  • i henhold til artikel 16 GDPR, uden unødig forsinkelse at modtage urigtige personoplysninger vedrørende dine korrigerede og supplerende ufuldstændige personoplysninger;
  • i henhold til artikel 17 GDPR, at få dine personlige data slettet i det omfang, at behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og informationsfrihed, med henblik på at opfylde en retlig forpligtelse, af hensyn til væsentlige offentlige interesser, eller at etablere, gøre gældende eller forsvare juridiske krav;
  • i henhold til artikel 18 GDPR, at personoplysningerne kræver, at behandlingen være begrænset, hvis du bestrider personlige data nøjagtighed, behandlingen er ulovlig, og du er imod, at personoplysninger slettes, og vi ikke længere har brug for de personlige data med henblik på behandlingen, men du har brug for dem til at være i stand til at etablere, motion eller forsvare juridiske påstande, eller hvis du i henhold til artikel 21 GDPR gør indsigelse mod behandlingen;
  • i henhold til artikel 20 BNPR, at få personlige oplysninger om dig, og at du har givet os i en struktureret, meget udbredt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre data til en anden registeransvarlig og
  • i henhold til artikel 77 i GDPR, at indsende klager til en tilsynsmyndighed. Dette vil ske til den tilsynsmyndighed, hvor du har din bopæl eller din arbejdsplads eller kontor.

  Ret til indsigelse

  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig med henblik på vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1, litra f GDPR, har du i henhold til artikel 21 GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation. Hvis du rejser indsigelser, behandler vi ikke dine personlige data, medmindre vi kan vise overbevisende legitime grunde til behandling, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller om det er med det formål at bestemme, praktisere eller forsvare juridiske krav.

  Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen, kan du sende en e-mail til mail@tectake.dk.

  [Tilbage til toppen]

  15. Vi bruger software til beskyttelse af vores hjemmeside mod spam. Hvad betyder det for dig?

  For at beskytte kontaktformularer på vores hjemmeside bruger vi tjenesten "reCAPTCHA" fra Google Inc., 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, herefter "Google". Ved hjælp af denne teknologi er vi i stand til at bestemme, om input til vores kontaktformularer er udført af et menneske, eller om det blev misbrugt af automatiseret maskinbehandling.

  For at afgøre, om inputet er lavet af et menneske, indsamles de følgende data blandt andet af Google, når du besøger vores hjemmeside: browserens brugeragent, IP-adresse, skærm og vinduesopløsning, browserens sprogindstilling, tidszone, længden af opholdet, installerede browser plugins, Google-konto, hvis de er logget ind på Google, din indtastning og mus bevægelser på reCAPTCHA overflader. Disse data hentes kun, hvis du har aktiveret i din browser, at JavaScripts-kode kan indlæses automatisk. Hvis du har deaktiveret indlæsningen af JavaScript i din browser, vil der ikke blive sendt data til Google, men også i dette tilfælde vil funktionerne på vores hjemmeside, der er sikret af tjenesten "reCAPTCHA", ikke være tilgængelige for dig.

  Brug af tjenesten "reCAPTCHA" er underlagt Googles servicevilkår: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

  Retsgrundlaget for den beskrevne behandling af data er Art. 6 stk. 1 lit. c GDPR ifm. Art. 32 GDPR. Funktionen "reCAPTCHA" tjener til at beskytte vores systemer og dermed også de personlige data, der er lagret på dem, fra angreb fra automatiserede maskinindgange (f.eks. ved såkaldte bots).

  16. Vi samarbejder med Trustpilot

  Trustpilot.dk indsamler anmeldelser om os, så potentielle kunder og andre interesserede kan danne sig et indtryk af os. Når du handler hos os giver du samtykke til, at Trustpilot kan indsamle data om dit køb, så du også kan anbefale os. Du kan læse mere om Trustpilot på Trustpilot.dk.

  [Tilbage til toppen]